נקודות של אחדות

 

הטקסט כתוב בלשון שתי המגדרים ופונה לכל. אל אף שהטקסט מופנה במקור ללהקות ואומנים מחול התרגום בעברית מובא פה מתוך כוונה להכניס גם את קהילת הפאנק בישראל לשיח למען סולידריות עם העם הפלסטיני וסיום הכיבוש, כמו כן קריאה לפאנקיסטים ישראלים לתמוך בקריאה לחרם, משיכת השקעות וסנקציות (BDS) ולעודד להקות ואומנים המתכוונים להגיע לכאן לבטל את ביקורם כל עוד זה נוגד את עקרונות הקריאה הפלסטינית לחרם תרבותי נגד מדינת ישראל.

נקודות של אחדות

כאומנים וכמוזיקאים, אנו מצהירות בזאת שנכבד את הקריאה מ2005 לחרם, משיכת השקעות וסנקציות נגד מדינת ישראל, ואנו מאמצים את נקודות האחדות הבאים:

  1. אנו, פאנקיסטים נגד אפרטהייד, קיימים על מנת לקדם סולידריות בין קהילת הפאנק הבינלאומית לבין המאבק למען השחרור הפלסטיני.

  1. אנו מכבדות את הקריאה לחרם, משיכת השקעות וסנקציות במלואה. אנו לא ננגן או נקיים אירוע ציבורי בישראל שמפר את הקריאה הפלסטינית לחרם תרבותי.

  1. אנו לא נופיע, נקדם או ניקח כל חלק שהוא באירועים המציעים סימטריה או אחריות משותפת בין שני הצדדיםלדיכוי הקולוניאלי המתמשך של ישראל ומדיניות האפרטהייד נגד העם הפלסטיני.

  1. אנו מקוות לקדם בכל דרך אפשרית בעזרת האומנות שלנו, המוזיקה וכל דרך התבטאות אחרת אינפורמציה על מנת לתמוך ולעמוד בסולידריות מלאה עם מטרות השחרור של העם הפלסטיני.

  1. אנו נקיים את החרם התרבותי נגד ישראל עד אשר מדינת ישראל תקיים את הצוו המוסרי והחוקי ותכיר בזכות הבלתי ניתנת לויכוח של העם הפלסטיני להגדרה עצמית וסיום הכיבוש.

It affects buy essay online reviews one in 700 children born in the united states

 Leave a Reply

(required)

(required)


*

All content on this website licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License unless otherwise noted. Credit: Punks Against Apartheid.Creative Commons License Environmentally and socially conscious web hosting by
shell GAIA Host Collective
Website built by Jay Cassano
Suffusion theme by Sayontan Sinha
Logo by Hannah Allen
Banner by Ethan Heitner